Raimo Ülavere

Coaching võib olla lahendus mida oled otsinud

Tere. Olen koolitaja ja coach ning aitan edukatel inimestel teha oma käitumises positiivseid muutusi, mis on püsivad ja mis on ka teiste poolt teadvustatud. 

logo_green_backgroundOlen n.ö paberitega coach. Olen sertitseeritud ja kasutan maailma nr 1 juhtide coachi Marshall Goldsmithi metoodikat Stakeholder Centered Coaching, mille edukuse tõenäosus on 95%. Lisaks olen läbinud Systemic Team Coaching Certificate kursuse Briti ühes mainekaimas coachingut koolitavas organisatsioonis Academy of Executive Coaching.

Coachinud ja koolitanud olen 2008. aasta kevadtalvest, koostööd teinud kokku tuhandete inimestega. Neist üle 100 on olnud juhi personaalse coachingu programmi kunded. Lisaks siinsele blogile ilmuvad mu juhtimist, coachingut ja meeskonnatööd puudutavad artiklid ka Äripäevas, juhtimine.ee-s, Postimehes, Eesti Ekspressis ja mujalgi. 2009. aasta novembris ilmus minu sulest raamat “Tagasi Mängu. Kuidas coaching aitab sul tugevama juhina platsile tulla. Võitma.”

 

Coaching

Coaching on klassikalisest koolitusest 2-3 korda tõhusam
Tegeleme küsimustega millele Sa ka päriselt vastust tahad

Meeskonna coaching

Meeskondadele, kes tahavad koos teha suuri asju
 

Grupicoaching

Juhtidele, kes tahavad üksteist aidates konkreetse sammu edasi astuda

Coachingu koolitus

Mis on coaching, kuidas seda teha ning mil moel seda enda igapäeva töösse sobitada

Personaalne coaching

Juhile, kes tahab muutust ja on valmis alustama iseendast

Meeskonna coaching

Alustuseks fakt:
Coaching on klassikalisest koolitusest 2-3 korda tõhusam.

Coachingu sisu:

 • Coach teeb enne coachingut veebipõhise küsitlusega diagnostika, et meeskond saaks aimu oma hetkeseisust
 • Meeskond saab coachingu alustuseks ülevaate oma hetkeseisust
 • Meeskond püstitab coachi metoodikale tuginedes endale teemad, mis vajaksid meeskonnas käsitlemist
 • Coach viib vastavalt meeskonna valitud teemadele läbi coachingu, kasutades erinevaid metoodikaid (nt CLEAR, Systemic Team Coaching jne)
 • Meeskond  lahendab probleeme, sõnastab sihte, vaeb enda hetkeseisu ning teeb endale ka edasise tegevuskava, kus on sees ka liikmete vastutus

Kui kaua programm kestab?

Olen meeskonna coachinguid teinud kümnetele meeskondadele alates poolest päevast kuni kolme-nelja kuuliste programmideni, mõnel juhul on koostöö jätkunud aastaid. Coachingute pikkus ja sisu on olnud üsna erisugune, lähtuvalt igast konkreetsest meeskonnast.

Kellele on meeskonna coaching sobiv?

Meeskonna coaching on ideaaljuhul kuni 12 liikmega meeskonnale, olenemata meeskonna tasemest või tüübist.

Miks on meeskonna coaching hea mõte?

Meeskonna süsteemse coachingu meetod töötab, kuna see on keskendunud konkreetsetele vajadustele, tegeleb päriselt töötavate lahenduste otsimisega ja ei raiska aega.

Kirjuta Raimole raimo@mindsweeper.ee

Grupicoaching

Alustuseks fakt:
Coaching on klassikalisest koolitusest 2-3 korda tõhusam. 

Grupicoachingu sisu:

 • Osalejad püstitavad endale sihi ja kolleegid aitavad seda klaarimaks teha
 • Osalejad vaatlevad enda hetkeseisu läbi coachi pakutud küsimuste, ülesannete, harjutuste.
 • Osalejad sõnastavad konkreetsed teemad, millele lahendused aitaks neid edasi
 • Osalejad vaevad koos coachiga võimalusi lahendusteks läbi erinevate coachi pakutud mõttemudelite
 • Osalejad teevad endale tegevuskava, tuginedes kuuldud-kogetud lahendustele

Kui kaua programm kestab?

Olen teinud grupicoachinguid alates poolest päevast kuni kolme-nelja kuuliste programmideni (nt korra kuus kokkusaamine, iga kord uus teema). Teemad on olnud väga erinevad – arenguvestlused, vigadest õppimine, müük, juhtimine, motiveerimine, väärtused jne.

Kellele on grupicoaching sobiv?

Ideaaljuhul sobib minu grupicoaching kuni 15 osalejaga grupile, soovitavalt juhirollis inimesele.

Miks grupicoaching võib olla hea mõte?

Grupicoachingu meetod töötab, kuna see on keskendunud osalejate konkreetsetele vajadustele, tegeleb päriselt töötavate lahenduste otsimisega ja ei raiska aega.

Kirjuta Raimole raimo@mindsweeper.ee

Coachingu koolitus

Coaching´u koolitus on olnud kasulik, kui on vaja:

 • Suurendada hüppeliselt inimeste vastutust oma töö eest
 • Suurendada töötajate motivatsiooni ja initsiatiivi võtmist
 • Leida töötajaid kaasates uusi lahendusi konkreetsete tööprotsesside tõhustamiseks

Koolitus on suunatud inimestele, kes igapäevases töös tegelevad oma töötajate-kolleegide motiveerimise, eestvedamise, suunamisega. Nii esimese-, keskastme- kui tippjuhid.

Koolitus koosneb kolmest osast:

 • Coaching´u baasoskuste õppimine
 • Coaching´u harjutamine
 • Coaching´u oskuste sidumine osaliste igapäeva tegevuste ja ettevõtte protsessidega

Kui kaua koolitus kestab?

Koolituse pikkusest – olen mõnikord teinud poolepäevase kuni päevase baaskoolituse, mis annab osalejatele esimese lähenemise coaching´ule ja mille järel saab otsustada võimaliku edasise inimeste koolitusvajaduse. Mõne programmi pikkus on olnud ka 9-12 kuud.

Koolituse tulemusena on inimesed:

 • Omandanud baasteadmised coaching´ust kui eesmärgipärase inimeste arendamise vahendist
 • Saanud esimesed kogemused coaching´u kasutamisest ja mõjust
 • Teinud plaani coaching´u oma igapäevastes tegevustes kasutamiseks

Miks coachingu koolitus võib olla hea mõte?

Sest see võib aidata juhtidel leida enda jaoks kahte asja: konkreetsed vahendid paremaks juhiks arenemisel ning võimalikud arenguteed enda arendamiseks. Ja veel - coaching on erakordselt tõhus juhtimisvahend!

Kirjuta Raimole raimo@mindsweeper.ee

Personaalne coaching

Personaalne juhi coachingu programm tugineb maailma nr 1 juhtide coachi Marshall Goldsmithi Stakeholder Centered Coaching metoodikale.

Metoodika põhimõtted:

 • Keskendub juhi käitumise muutmisele eestvedamise kontekstis (nt parem delegeerimine, konfliktide lahendamine, inimeste võimustamine jne)
 • Muutust viib juht läbi tihedas koostöös huvipooltega - muutus peab olema nähtav ka teistele
 • Mõõdetavad tulemused - juhi käitumise muutust mõõdetakse huvipoolte poolt
 • Kui mõõdetavat muutust ei toimu, ei maksta ka coachile raha

Kellele programm on mõeldud?

 • Tipp- ja keskastmejuhtidele, valdkonnast sõltumata - neile, kes on juba edukad, ent tahavad saada veel edukamateks.

Kuidas coachingu protsess välja näeb?

 • Coachi intervjuud huvitatud osapooltega (coachee, tema juht, kolleeegid jt), vajadusel 360 kraadi küsimustik
 • Juht valib coachi abil 1-2 teemat, tuginedes muuhulgas huvipoolte ootustele
 • Ühe kuuliste sammudega etapid, mis sisaldavad huvipoolte tagasi- ning edasisidet, coachi abiga tegevusplaani tegemist, juhi tegevusi
 • Iga 3-4 kuu tagant coachi korraldatud tulemuste mõõtmine, hinnangutena juhilt endalt ja huvitatud osapooltelt

Kui kaua programm kestab?

 • Programm kestab 6-12 kuud, seal sees niipalju sessioone, telefoni ja meilisuhtlust, kui läheb vaja muutuse ära tegemiseks.

Loe lisaks siit

Kirjuta Raimole raimo@mindsweeper.ee

Referentsid

Loe, mida kliendid räägivad

Toomas Soosaar

ABB

" Koostöö Raimoga algas 2014. aastal, kui soovisime oma tehase (ABB Madalpingesüsteemide tehas) juhtrühmaga saada lähemalt tuttavaks coachingu meetodi ja –baasoskustega, et neid kasutada oma igapäevase töö tõhustamiseks. Oleme teinud mitmeid koolitus-ja harjutuspäevi, mille käigus Raimo oma professionaalsete oskustega on märkamatult aidanud tõsta meie meeskonna kvalitatiivselt uuele tasemele.  Loodetavasti jätkub meie koostöö ka edaspidi. " SONY DSC

Ene Koitla

Hariduse Infotehnoloogia SA

" Teeme Raimoga koostööd alates aastast 2010. Raimo on koolitustelt andnud meile kaasa uusi mõtteid, toonud välja meie vajakajäämised ja positiivsed küljed. Ta on viinud läbi mitmeid meie meeskonna koolitusi ja on tore see, et igakord suudab ta tuua välja uusi tahke, et koolitus tundub nagu uus. Kuigi koolitajaga on pikaajaline koostöö, ei teki tüdimuse tunnet, vaid vastupidi, lihtne on leppida kokku uue koolituse teema, sest Raimo tunneb juba meeskonda ja teab tema eripära. " Ene Koitla

Erkki Laugus

Kaubamaja AS

" Ühine eesmärk ei tee juhtidest meeskonda. Meeskonnaks kasvamine sõltub vastastikusest usaldusest ja koostööst. Raimo eestvedamisel veetsime sisuka päeva, kus formuleerisime meie meeskonna ühised ootused ja andsime üksteise käitumisele tagasisidet- siiralt ja ausalt. Usume, et teeme seda ka edaspidi. " Erkki Laugus

Kliendid

Vaata, kellega koostööd olen teinud
Baltika, Elisa, KaubamajaNortal, If KindlustusDeloitteElionCoca-Cola HBC Baltic, KPMG BalticEesti PostNordea Pank, Stockmann, Regio, ABB, LHV Pank, Viljandi kultuuriakadeemiaSwedbankFirst DataKH Konsult, Kunda Nordic Tsement, L´Oreal, Avon, OÜ Estonia, Indoor GroupSisekaitseakadeemia, IM Arvutid, Hades Geodeesia, Magnum, Honda Nordic, Microsoft,Lehepunkt, KangadzhungelLõuna-Politsei Prefektuur, Lääne-Politseiprefektuur, Kaitseväe Logistikakeskus, SINA Noored, SA ArchimedesScania Eesti, Rakvere Haigla, T-Tammer, EKHHL, KV-Partnerid, YIT Ehitus, Fortum CFS, Töötukassa, Pärnu linnavalitsus, RIMI, Velvet, TööinspektsioonTartumaa Arendusselts, Via3LLemeks, Heateo SA, Eesti Energia, Balti Veski, Reola Gaas, Riigi KinnisvaraEAS, Kredex, Hariduse Infotehnoloogia SA, RIME Kinnisvara, Wendre, Eesti Pank, SEB Elu- ja Pensionikindlustus, Smarten Logistics, Vaasan Baltic, Maanteeamet, ERR,  Hilding Anders Baltic, Eesti Haigekassa, Statistikaamet jt.

Kasulikud asjad

Sinu võimalus tasuta õppida

Kuidas levinumaid juhtimisprobleeme kiirelt lahendada, harjumusi kinnistada ja kultuuri luua. Ehk lahendused 20+ enimlevinud jamale, mis juhil igapäevaselt võib töös ette tulla.

6 videoloengut, kümned artiklid ja suur hulk nõuandeid. See on e-kursus lihtsate tehnikatega enda ja teiste tulemuslikkuse tõstmiseks. Mõeldud neile kes õpivad siis, kui tahavad ja seal, kus tahavad. Ja hei, see kõik on Sinu jaoks TASUTA.

Blogi

Head lood juhtimisest ja coachingust

Kuue sõrmega Paganini ehk kas mõned on andekamad kui teised

No talle on looduse poolt ikka kõvasti antud! Olen kuulnud seda ütlemas mitmeid treenereid (kahjuks mitte alati minu kohta :-)) ja mis seal salata, ka ise nii mõelnud. Mõnele on antud jooksugeen, mõnele juhigeen ja mõnele koka geen. Loe edasi
Paganini_Pic1

Andekuse geeni puudumisest ehk kuidas ennast tippu viia

Kui sul oleks vaja minna arsti juurde ja sul on valida - kas lähed arsti juurde, kes on töötanud omal alal 10 aastat või siis paned aja kinni teise arsti vastuvõtule, kes on töötanud 5 aastat - siis kumma juurde läheksid? Tavamõistus ütleb, et mida pikem kogemus seda parem arst. Ja ometigi on suur tõenäosus, et sellisel puhul oled valinud kehvema arsti. Loe edasi
onthetop

Kui mul oleks rohkem aega, raha ja mõistust

Ma tahaksin puhkuse ajal sõita kindlasti Saaremaale, aga vist ikka ei jõua. Ma tahan kindlasti selle raamatu läbi lugeda, aga mul tegelikult pole aega. Kui mul oleks rohkem aega, raha, oskusi, mõistust (loetelu pole kaugeltki täielik), küll siis teeks. Loe edasi
persistence

Kontakt

Kirjuta või helista mulle @raimoulavere
raimo@mindsweeper.ee
+372 5096485
OÜ Mindsweeper